Promyk

Apartamenty / Pokoje gościnne
wypożyczalnia rowerów

206615
Sprawdź ofertę!
Cennik

Regulamin Pobytu

 1. Ze względów przeciwpożarowych na terenie całej posesji obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych , ognisk i grillowania z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
 2. Kwatery / pokoje / apartamenty wynajmowane są na potrzeby Turystów na całe doby;
 3. Na potrzeby wynajmu doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 4. Liczba dni pobytu określona jest po potwierdzeniu rezerwacji / zamówienie, które gość otrzymuje: e-mailem, po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości ok. 30% wartości całego zamówienia. Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu + opłata klimatyczna / podatek miejscowy;
 5. opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi.
 6. W godzinach 22:00 do 07:00 w pokojach należy zachować ciszę.
 7. W trakcie pobytu Gość samodzielnie dba o porządek w pokoju.
 8. Pobyt zwierząt na terenie obiektu PROMYK jest zabroniony.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pokoju i wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo nieletnich osób towarzyszących na terenie obiektu PROMYK. PROMYK to obiekt dla dorosłych – Minimalny wiek uczestnika pobytu to +15 lat – pobyt młodszych dzieci jest nie możliwy !!!
 11. DW PROMYK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych i innych rzeczy / przedmiotów wartościowych
 12. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo p-poż., zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu.
 13. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji komplet kluczy do pokoju, drzwi wejściowych do obiektu i furtki na teren zewnętrzny które zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie kluczy nakłada na niego obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 150,00 zł.
 14. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, oraz osobom nie przestrzegającym niniejszego regulaminu właściciel ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat
 15. Na terenie PROMYKa obowiązuje zakaz odwiedzin / zakaz przebywania osób nie zameldowanych.

Dodatkowe Informacje CENNIK